Adwokat Jelenia Góra - kancelaria adwokacka

Serwis internetowy Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej GórzeSzanowni Państwo,


Witam w serwisie internetowym Kancelarii Adwokackiej Adwokata .............. w Jeleniej Górze.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnie profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i karnego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji samorządowych i publicznych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz skorzystania z naszych usług.
Adwokat (łac. advocatus od advocare – wzywać na pomoc) - prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegająca na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.         


RSS www.gazetaprawna.pl
27-07-2016 05:53
Organizacja obozów i kolonii dla dzieci jest opodatkowana według stawki 8%, jeśli kolonie i obozy są organizowane we własnych ośrodkach organizatora takich kolonii lub obozów....

27-07-2016 05:50
Resort finansów chce, aby podstawą rocznego planowania budżetu były średniookresowe ramy budżetowe, planuje też wzmocnić rolę rządu w polityce budżetowej i MF, jako podmiotu odpowiedzialnego za stabilność finansów....

27-07-2016 05:49
Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie samorządy wojewódzkie - zakłada podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego....

27-07-2016 05:44
Posłowie zamierzają wprowadzić do kodeksu postępowania karnego zmianę, która umożliwi świadkowi w sprawach karnych uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, jeśli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r....

27-07-2016 05:22
W zasadzie tylko duże jednostki mają obowiązek ustalania podatku odroczonego. Warto jednak ustalać podatek odroczony także w firmach, które nie mają takiego obowiązku. Pozwala to bowiem zachować współmierność przychodów i kosztów oraz podatku dochodowego....

27-07-2016 05:18
Dostarczenie wykonawcy dzieła materiału niezbędnego do wykonania zamówionego urządzenia, a także kontrolowanie postępów robót nie przesądzają o oskładkowaniu umowy. Tak uznał Sąd Najwyższy, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny....

27-07-2016 05:01
...

27-07-2016 05:00
Duzi przedsiębiorcy (oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania ich za duże podmioty) w sierpniu po raz pierwszy powinni przesłać Ministrowi Finansów informacje o prowadzonych ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Informacja obejmuje lipcową ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i należy ją złożyć do 25 sierpnia. Informację tę należy przekazać w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego....

27-07-2016 05:00
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W projekcie wskazano okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego)....

27-07-2016 05:00
Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Projekt uwzględnia zmiany w Prawie celnym, które zakładają, że zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT będą dokonywane tylko elektronicznie. Nie będzie już funkcjonowała papierowa wersja. Tylko korekty zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą mogły być dokonane w postaci papierowej....

preview next

© 2011 • adwokat.jelenia-gora.pl •