Adwokat Jelenia Góra - kancelaria adwokacka

Serwis internetowy Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej GórzeSzanowni Państwo,


Witam w serwisie internetowym Kancelarii Adwokackiej Adwokata .............. w Jeleniej Górze.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnie profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i karnego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji samorządowych i publicznych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz skorzystania z naszych usług.
Adwokat (łac. advocatus od advocare – wzywać na pomoc) - prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegająca na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.         


RSS www.gazetaprawna.pl
23-01-2017 07:17
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że od 2017 roku właściciel prywatnej działki może bez zezwolenia wyciąć rosnące na niej drzewo bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.
...

23-01-2017 05:10
Prywatny właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej posesji, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą - wyjaśnia MŚ w związku z nowym prawem dot. usuwania drzew i krzewów....

23-01-2017 05:00
Wynagrodzenie przekazane udziałowcom za odpłatne poręczenie zobowiązań spółki stanowi dla nich przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Tym samym wartość wynagrodzenia powinna być przez nich wykazana w ramach zeznania rocznego. Na spółce będzie ciążył natomiast obowiązek wystawienia i doręczenia PIT-8C na rzecz udziałowców, którzy dokonali poręczenia.
...

23-01-2017 05:00
W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 2294 oraz w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 73 opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy obu nowelizacji obowiązują z mocą od 1 stycznia 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych na 2017 r. do zmienionych podziałek klasyfikacyjnych.
...

23-01-2017 05:00
Do końca 2016 r. dokumentacje podatkowe sporządzały obydwa podmioty powiązane będące stronami transakcji. W 2017 r. obowiązek ten ciąży na podatnikach, których przychody lub koszty w 2016 r. przekroczyły 2 mln euro. Może się zatem okazać, że tylko jedna strona transakcji będzie sporządzała dokumentację. Dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej wystarczające jest, jeśli wartości przychodów lub kosztów przekroczą próg 2 mln euro (art. 25a ust. 1 pkt 1 updof, art. 9a updop)....

23-01-2017 05:00
Jeżeli złożymy skuteczną korektę deklaracji nim organ podatkowy poweźmie wiedzę o nieprawidłowościach, np. w drodze kontroli podatkowej, czy czynności sprawdzających, uchroni to przed sankcją. Konieczne będzie jedynie wyliczenie we własnym zakresie odsetek podatkowych....

preview next

© 2011 • adwokat.jelenia-gora.pl •